Spetsialisti enesearenguprogramm „Mine metsa!“ ehk kuidas töötada looduses.

NB! Koolitust on võimalik tellida ka sisekoolitusena, et teha lähemat tutvust selle põneva maailmaga.

 

Programmi eesmärk:

 • inspireerida ja julgustada spetsialiste liikuma oma tegevustega avarasse ja võimaluste rohkesse töökeskkonda – loodusesse
 • optimeerida ja ennetada spetsialistide läbipõlemist
 • pakkuda uusi suundasid oma eriala täiendamiseks

Arenguprogramm on täiendkoolitus, mille käigus omandatakse oskused ja teadmised, kuidas kaasata loodust oma erialasesse tegevusse.  

Kellele on arenguprogramm mõeldud?

Oma töös uusi suundasid otsivatele  inimestega töötavatele spetsialistidele

 • Haridustöötajad : õpetajad, lasteaednikud, koolitajad 
 • Spetsialistid: psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, logopeedid, eripedagoogid, loovterapeudid, tegevusterapeudid, kogemusnõustajad, lastekaitsetöötajad, psühhoterapeudid, noorsootöötajad jne.

 

Arenguprogramm koosneb 9 -st päevasest moodulist:

 I MOODUL - Minu kontakt loodusega

 

Eesmärk:

 • Enda ja looduse suhte teadvustamine
 • Enda meelte äratamine ja hetkes olemise kogemine looduses
 • Igapäeva rutiinist välja astumine

Teemad, mida käsitleme:

 • Milleks meile loodus?
 • Millist mõju avaldab loodus meie tervisele?
 • Terminoloogia ja erinevad suunad (metsakümblus, metsateraapia jne.)
 • Kogeme metsa mõju – lähme metsa!

 

 II MOODUL – Kogemuslik moodul iseenda avastamiseks

 

Eesmärk:

 • Saada ülevaade looduses töötamise valdkonnast
 • Kogeda harjutusi enese avastamiseks looduses
 • Oma isiklike eesmärkide teadvustamine

Teemad, mida käsitleme:

 • Ülevaade valdkonnast ja erinevatest suundadest
 • Metafooride harjutused looduses (praktilised tegevused)
 • Eesmärkide püstitamine läbi loovate tegevuste looduses

 

III MOODUL - "Aed, kui roheline kabinet" 

 Eesmärk: 

 • Anda ülevaade aiast kui töökeskkonnast, selle kasutamisvõimalustest ja mõjust inimesele.

Teemad, mida käsitleme:

 • Milleks meile aiad?
 • Millist mõju avaldab aed meie tervisele?
 • Ülevaade aiandusteraapia terminoloogiast ja olemusest
 • Näited Eesti ja Šotimaa meelte aedadest ja aiandusteraapiast
 • Kogemuslikud tegevused aias

 

 IV MOODUL – Loodus kui rikkalik ja aasta ajati erinev töökeskkond.

 

Eesmärk:

 • Kuidas valmistuda tööks looduskeskkonnas
 • Keskkonna valik oma tegevustest ja eesmärkidest lähtuvalt

Teemad, mida käsitleme:

 • Mida peab teadma enne looduskeskkonnas töötamist?
 • Ettevalmistused looduses töötamiseks. Mida võtta kaasa, panna selga, töövahendid jne.?
 • Keskkonna valimine ja selle mõju
 • Millised on piirangud, ohud ja väljakutsed looduses töötades?
 • Aastaajad ja nende mõju töökeskkonnale

 

V MOODUL – Looduses töötamise protsess sõltuvalt sihtgrupist

 

Eesmärk:

 • Teadvustada, millistest etappidest koosneb loodust kaasav sekkumine
 • Oma sihtgrupi vajaduste ja eripärade määratlemine ning nendega arvestamine

Teemad, mida käsitleme:

 • Kuidas ehitada üles erialast tegevust looduses?
 • Looduses töötamine erinevate sihtrühmadega (erinevad vanused, peretöö, grupitöö)
 • Keskkonna valik erinevatest sihtrühmadest lähtuvalt

 

VI MOODUL –Erialase inspiratsiooni moodul

Eesmärk:

 • Kogeda erinevate harjutuste mõju
 • Enda koostatud harjutuse iseseisev läbiviimine

Teemad, mida käsitleme:

 • Dilemmad, millega tuleb tegeleda
 • Kogu protsessi ettevalmistuse ja läbiviimise kogemine
 • Eneseanalüüs protsessis osaleja ja läbiviijana

 

VII MOODUL - Teeme tutvust seiklusteraapiaga 

 Eesmärk: saada ülevaade seiklusteraapia valdkonnast nii praktiliselt kui teoreetiliselt

Teemad, mida käsitleme:

 • kellega ja kuidas kasutatakse seiklusteraapiat
 • kogeme ise erinevaid seiklusteraapia tegevusi

 

 VIII MOODUL - Toome looduse tuppa

 

Eesmärk: teadvustada erinevaid võimalusi, kuidas saab tuua loodust tuppa

Teemad, mida käsitleme:

 • Mida saame teha kodus ja tööl, et meie ümber oleks rohkem loodust siseruumides?
 • Mis meile mõjub sisekeskkonnas?
 • Analüüsime keskkondasid
 • Eeterlikud õlid sisekeskkonnas
 •  

IX MOODUL – Kogemuskohtumine „õpime üksteiselt“

 

Eesmärk: õppida iseenda ja teiste praktilisest kogemusest

Teemad, mida käsitleme:

 • Uue aastaaja isiklik kogemine looduses
 • Oma isikliku kogemuse tutvustus grupile

Arenguprogrammi maht: 72 akadeemilist tundi (auditoorset) ja 15 tundi iseseisvat tööd.

Arenguprogramm on üles ehitatud põhimõttel, et igal kohtumisel läbitakse uus teema.
Kohtumiste vaheline aeg on õpitu harjutamiseks ja analüüsimiseks. Arenguprogramm on üks tervik, mille kõik moodulid on omavahel seotud.

Kõik moodulid sisaldavad praktilisi tegevusi looduses või aias.

Arenguprogrammi tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 80% auditoorses õppes, esitada kõik iseseisvad tööd ja lõputöö.

Grupi suurus on piiratud, maksimaalne osalejate arv on 12 osalejat

Koht: koolitus toimub suuremas osas Aegviidu lähiümbruse looduses ja Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskuses

Aeg: 05.05, 19.05, 09.06, 28.08, 14.09, 29.09, 13.10, 03.11, 01.12

NB! Korraldajal on õigus tõsta mooduleid ümber, juhul kui ilmastik seda nõuab (kuupäevad jäävad kõik samaks).

Osalustasu: kuni 25. aprill 950 eurot, mida saab tasuda kolmes võrdses osas. Peale 25.aprilli on osalustasu 1100 eurot kuni koolituse alguseni. Esimene osamakse tuleb tasuda esimese mooduli alguseks.

 Registreerumine: registreerumiseks tuleb tasuda 50 eurot koolituse summast. Koolitusest loobumisel registreerumistasu ei tagastata. Peale registreerumist esitame teile registreerumistasu kohta arve.

Registreeru siin

Rõõmsa kohtumiseni metsas!

 

Koolitajad: 

Kristi Raava psühholoog ja arenguprogrammi looja.

 Kristi on töötanud 15 aastat koolipsühholoogina. 2019 ja 2020 läbis Kristi metsateraapia koolituse Soomes. Viimased kolm aastat on tema töö keskkonnaks loodus, kus ta viib läbi nii individuaal  kui grupiteraapia seansse ja enesearengu koolitusi. Kristi on läbi viinud aastast 2006 suhtlemistreeninguid nii lastele kui täiskasvanutele. Lisaks on ta Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustaja ja koolitaja.

Alates 2020 aastast on Kristi põhitöökohaks Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskuse juhtimine, psühholoogi ja koolitaja töö.

Kristi on ise öelnud, et koolipsühholoogi tööd tehes kasvas ta ühel hetkel oma kabinetist välja ja valis enda uueks

kabinetiks looduse oma avaruse ja rikkusega.

 

Annika Klemets, psühholoog

 

Annika on töötanud viimase viie aasta jooksul psühholoogina noorte, laste ja peredega nii individuaal- kui grupisessioonides ning viimase paari aasta jooksul on ta psühholoogilise nõustamise teenust pakkunud üha sagedamini looduskeskkonnas. Annika on tegev psühholoogina Rocca al Mare Kooli Vodja individuaalõppekeskuses, rehabilitatsioonikeskuses VAU MTÜ ja partner ka Järvamaa Haigla rehabilitatsioonikeskusele ning Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskusele. Annika on 2001.aastal lõpetanud Tallinna Ülikooli erialal Psühholoogia ja sotsiaalpedagoogika, läbinud Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskuse praktiku arenguprogrammi „Loomad õppe- ja teraapiaprotsessis“ ning tundnud kogu elu vältel sügavat huvi looduse ja loomingu kui inimest tasakaalustavate ja tervendavate ressursside vastu.  

 Ella Kari tegevusterapeut.

Ella on omandanud aiandusteraapia alased teadmised täiendkoolitustel: „Aiandusteraapia põhimõtete kasutamine erivajadusega inimeste töötamisel“ ja meelte aedade loomise koolitusel Leedus „ Sensory gardens for social inclusion

Ella rakendab aiandusteraapia võtteid peamiselt täiskasvanutega, kellel on ortopeedilised probleemid või psüühikahäired. Lisaks on ta läbi viinud terapeutilise suunaga aianduse gruppe eakatele, võõrkeelsetele sihtgruppidele Tallinnas (Ameerika ja Laagna kogukonnaaedades). Aiandusteraapia alaseid kogemusi on ta ise omandanud Šotimaa teraapiaaedadest.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskus MTÜ

E-post: info@loomateraapiakeskus.ee
Tel. +372-5113705
Piibe mnt. 11
Aegviidu alev
Anija vald
Harjumaa

Search