Praktiku arenguprogramm "Loodus õppe- ja teraapiaprotsessis"

NB! Koolitust on võimalik tellida ka sisekoolitusena, et teha lähemalt tutvust selle põneva maailmaga.

 

Programmi eesmärk:

 • inspireerida ja julgustada spetsialiste liikuma oma tegevustega avarasse ja võimaluste rohkesse töökeskkonda – loodusesse
 • optimeerida ja ennetada spetsialistide läbipõlemist
 • pakkuda uusi suundasid oma eriala täiendamiseks

Arenguprogramm on täiendkoolitus, mille käigus omandatakse oskused ja teadmised, kuidas kaasata loodust oma erialasesse tegevusse.  

Kellele on arenguprogramm mõeldud?

Oma töös uusi suundasid otsivatele inimestega töötavatele spetsialistidele:

 • Haridustöötajad: õpetajad, lasteaednikud, koolitajad, logopeedid, eripedagoogid, noorsootöötajad
 • Vaimse tervise spetsialistid: psühholoogid, psühhoterapeudid, tegevusterapeudid, loovterapeudid, sotsiaalpedagoogid, lastekaitsetöötajad, kogemusnõustajad, vaimse tervise õed jne.

 

Arenguprogramm koosneb üheksast päevasest moodulist:

 I MOODUL - Minu suhe loodusega

Eesmärk:

 • Enda ja looduse suhte teadvustamine
 • Enda meelte äratamine ja hetkes olemise kogemine looduses
 • Igapäeva rutiinist välja astumine

Teemad, mida käsitleme:

 • Milleks meile loodus?
 • Millist mõju avaldab loodus meie tervisele?
 • Terminoloogia ja erinevad suunad (metsakümblus, metsateraapia jne)
 • Kogeme metsa mõju – lähme metsa!

 

II MOODUL - Aed kui roheline kabinet 

 Eesmärk: 

 • Anda ülevaade aiast kui töökeskkonnast, selle kasutamisvõimalustest ja mõjust inimesele.

Teemad, mida käsitleme:

 • Milleks meile aiad?
 • Millist mõju avaldab aed meie tervisele?
 • Ülevaade aiandusteraapia terminoloogiast ja olemusest
 • Näited Eesti ja Šotimaa meelte aedadest ja aiandusteraapiast
 • Kogemuslikud tegevused aias

 

 III MOODUL - Kogemuslik moodul iseenda avastamiseks

Eesmärk:

 • Saada ülevaade looduses töötamise valdkonnast
 • Kogeda harjutusi enese avastamiseks looduses
 • Oma isiklike eesmärkide teadvustamine

Teemad, mida käsitleme:

 • Ülevaade valdkonnast ja erinevatest suundadest
 • Metafooride harjutused looduses (praktilised tegevused)
 • Eesmärkide püstitamine läbi loovate tegevuste looduses

 

 IV MOODUL - Loodus kui rikkalik ja aastaajati erinev töökeskkond

Eesmärk:

 • Kuidas valmistuda tööks looduskeskkonnas
 • Keskkonna valik oma tegevustest ja eesmärkidest lähtuvalt

Teemad, mida käsitleme:

 • Mida peab teadma enne looduskeskkonnas töötamist?
 • Ettevalmistused looduses töötamiseks. Mida võtta kaasa, panna selga, töövahendid jne?
 • Keskkonna valimine ja selle mõju
 • Millised on piirangud, ohud ja väljakutsed looduses töötades?
 • Aastaajad ja nende mõju töökeskkonnale

 

V MOODUL - Looduses töötamise protsess sõltuvalt sihtgrupist

Eesmärk:

 • Teadvustada, millistest etappidest koosneb loodust kaasav sekkumine
 • Oma sihtgrupi vajaduste ja eripärade määratlemine ning nendega arvestamine

Teemad, mida käsitleme:

 • Kuidas ehitada üles erialast tegevust looduses?
 • Looduses töötamine erinevate sihtrühmadega (erinevad vanused, peretöö, grupitöö)
 • Keskkonna valik erinevatest sihtrühmadest lähtuvalt

 

VI MOODUL - Toome looduse tuppa

Eesmärk: teadvustada erinevaid võimalusi, kuidas saab tuua loodust tuppa

Teemad, mida käsitleme:

 • Mida saame teha kodus ja tööl, et meie ümber oleks rohkem loodust siseruumides?
 • Mis meile mõjub sisekeskkonnas?
 • Analüüsime keskkondasid
 • Eeterlikud õlid sisekeskkonnas

 

VII MOODUL - Teeme tutvust seiklusteraapiaga 

Eesmärk: saada ülevaade seiklusteraapia valdkonnast nii praktiliselt kui teoreetiliselt

Teemad, mida käsitleme:

 • kellega ja kuidas kasutatakse seiklusteraapiat
 • kogeme ise erinevaid seiklusteraapia tegevusi

 

VIII MOODUL - Erialase inspiratsiooni moodul

Eesmärk:

 • Kogeda erinevate harjutuste mõju
 • Enda koostatud harjutuse iseseisev läbiviimine

Teemad, mida käsitleme:

 • Dilemmad, millega tuleb tegeleda
 • Kogu protsessi ettevalmistuse ja läbiviimise kogemine
 • Eneseanalüüs protsessis osaleja ja läbiviijana

 

IX MOODUL - Kogemuskohtumine „õpime üksteiselt"

Eesmärk: õppida iseenda ja teiste praktilisest kogemusest

Teemad, mida käsitleme:

 • Uue aastaaja isiklik kogemine looduses
 • Oma isikliku kogemuse tutvustus grupile

 

Arenguprogrammi maht: 80 akadeemilist tundi (auditoorset) ja 17 tundi iseseisvat tööd.

Arenguprogramm on üles ehitatud põhimõttel, et igal kohtumisel läbitakse uus teema. Kohtumiste vaheline aeg on õpitu harjutamiseks ja analüüsimiseks. Arenguprogramm on üks tervik, mille kõik moodulid on omavahel seotud. Kõik moodulid sisaldavad praktilisi tegevusi looduses või aias.

Arenguprogrammi tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 80% auditoorses õppes, esitada kõik iseseisvad tööd ja lõputöö.

Grupi suurus on piiratud, maksimaalne osalejate arv on 12 osalejat

Koht: koolitus toimub suuremas osas Aegviidu lähiümbruse looduses ja Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskuses

Koolituse ajad 2024: 23.08, 26.09, 18.10, 14.11, 12.12, 06.02, 06.03, 10.04, 15 - 16.05

NB! Korraldajal on õigus tõsta mooduleid ümber, juhul kui ilmastik seda nõuab (kuupäevad jäävad kõik samaks).

Osalustasu: kuni 24.juunini 1400 eurot, mida saab tasuda kolmes võrdses osas. Peale 25.juunit on osalustasu 1550 eurot kuni koolituse alguseni. Esimene osamakse tuleb tasuda esimese mooduli alguseks.

Registreerumine: registreerumiseks tuleb tasuda 50 eurot koolituse summast. Koolitusest loobumisel registreerumistasu ei tagastata. Peale registreerumist esitame teile registreerumistasu kohta arve.

Registreeru 2024 koolitusele SIIN

Rõõmsa kohtumiseni metsas!

 

Tagasiside: mida on varasemad osalejad öelnud koolituse kohta?

 • Õppisin ennast rohkem tundma läbi looduse, nüüd tean, mida saan pakkuda oma klientidele."
 • Väga inspireeriv ja vajalik programm meie ühiskonnas. Hea väike grupp!“  
 • Kõik harjutused on rakendatavad ja nüüdsest minu portfoolios.“ 
 • See oli koolitus iseendale koos puhkuse ja mõnusa seltskonnaga, arenesin inimesena, elumuutev, loodus sai minu jaoks teise tähenduse."
 • Ma julgen öelda, et see oli minu elu kõige meeldivam koolitus!“ 


Koolitajad: 

Kristi Raava, psühholoog ja arenguprogrammi looja

Kristi on töötanud 15 aastat koolipsühholoogina. 2019 ja 2020 läbis Kristi metsateraapia koolituse Soomes. Viimased kolm aastat on tema töö keskkonnaks loodus, kus ta viib läbi nii individuaal kui grupiteraapia seansse ja enesearengu koolitusi. Kristi on läbi viinud aastast 2006 suhtlemistreeninguid nii lastele kui täiskasvanutele. Lisaks on ta Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustaja ja koolitaja.

Alates 2020 aastast on Kristi põhitöökohaks Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskuse juhtimine, psühholoogi ja koolitaja töö.

Kristi on ise öelnud, et koolipsühholoogi tööd tehes kasvas ta ühel hetkel oma kabinetist välja ja valis enda uueks kabinetiks looduse oma avaruse ja rikkusega.

 

Annika Klemets, psühholoog

Annika on töötanud viimase viie aasta jooksul psühholoogina noorte, laste ja peredega nii individuaal- kui grupisessioonides ning viimase paari aasta jooksul on ta psühholoogilise nõustamise teenust pakkunud üha sagedamini looduskeskkonnas. Annika on tegev psühholoogina Rocca al Mare Kooli Vodja individuaalõppekeskuses, rehabilitatsioonikeskuses VAU MTÜ ja partner ka Järvamaa Haigla rehabilitatsioonikeskusele ning Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskusele.

Annika on 2001.aastal lõpetanud Tallinna Ülikooli erialal Psühholoogia ja sotsiaalpedagoogika, läbinud Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskuse praktiku arenguprogrammi „Loomad õppe- ja teraapiaprotsessis“ ning tundnud kogu elu vältel sügavat huvi looduse ja loomingu kui inimest tasakaalustavate ja tervendavate ressursside vastu.  

 Ella Kari, tegevusterapeut

Ella on omandanud aiandusteraapia alased teadmised täiendkoolitustel: „Aiandusteraapia põhimõtete kasutamine erivajadusega inimeste töötamisel" ja meelte aedade loomise koolitusel Leedus „Sensory gardens for social inclusion".

Ella rakendab aiandusteraapia võtteid peamiselt täiskasvanutega, kellel on ortopeedilised probleemid või psüühikahäired. Lisaks on ta läbi viinud terapeutilise suunaga aianduse gruppe eakatele, võõrkeelsetele sihtgruppidele Tallinnas (Ameerika ja Laagna kogukonnaaedades). Aiandusteraapia alaseid kogemusi on ta ise omandanud Šotimaa teraapiaaedadest.

 

 

 

Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskus MTÜ

E-post: info@loomateraapiakeskus.ee
Tel. +372-5113705
Piibe mnt. 11
Aegviidu alev
Anija vald
Harjumaa

 

 

 

Search