"Inimesed ei otsi tänapäeval enam elu mõtet, vaid hetki kus nad tunnevad ennast elusalt." 

Õueteraapia on kogemusteraapia suund, mille käigus viiakse nõustamine ja teraapia siseruumist õue. Õueteraapia alla mahuvad veel järgmised lähenemised: metsateraapia, metsakümblus, seiklusteraapia, loodust kaasav psühhoteraapia jne. Nimetatud lähenemisi on võimalik mujal maailmas ülikoolides õppida. Lähemad riigid meile, kes õueteraapiat praktiseerivad on Taani ja Norra.

Õueteraapia ei vaja eraldi rajatisi, selleks kasutatakse olemasolevaid looduskauneid kohti, parke, aedasid, seiklusradasid, mererandasid. Näiteks toimuvad Norras paljud teraapia seansid mägironimist tehes.

Õueteraapias on väga oluline roll keskkonnal endal. Ravi efekt kliendile tuleb kokku mitmest erinevast komponendist:

  • liikumise mõjust
  • looduse füsioloogilisest mõjust (vererõhk stabiliseerub, pulsi sagedus aeglustub, stressihormoonide tase alaneb)
  • tegevuste mõjust mida õues klient kogeb (väljakutsed, uued kogemused)
  • kõigi meelte aktiivsest kaasamisest

Õueteraapia toimub nii looduses, kui loodusega. Loodusega tähendab seda, et teraapia käigus luuakse teadlik kontakt loodusega. Teadlik kontakt loodus keskkonnaga pakub inimesele hetkes olemise võimalust, närvisüsteem saab puhata ja meeled muutuvad erksamaks. Ühtlasi omandab klient juba teraapia käigus endale igapäevaseks toimetulekuks rahunemisvõtteid, harjutab ennast õues liikumisega ja saab päevase õues liikumise vajaduse rahuldatud.

Mida peab oskama ja teadma terapeut, kes hakkab õues tööle? Terapeudil peab olema olemas oma erialane väljaõpe + teadmised, kuidas töötada välikeskkonnas aastaaegadest sõltumata. Terapeut peab tundma välikeskkonna eripärasid, kus ta plaanib töötada (ressursse, riske, võimalusi) ja omama tehnikaid, kuidas aidata kliendil luua kontakti loodusega. Terapeut võib kasutada oma seanssidel ka seikluslikke elemente, kui ta ise neid valdab (nt. ronimine, kanuuga sõitmine, tõukekelguga liikumine jne.)

 

 

Kellele sobib õueteraapia? Täpset sihtgruppi paigas ei ole ja kõigil on võimalus valida endale tubase teraapia asemel õueteraapia. Kogemus näitab seda, et väärtuslik võimalus on see ärevatele klientidele kellel on lihtsam ennast avada liikudes ja vähesema otsese kontaktiga. Uuringud näitavad häid tulemusi ärevushäire, depressiooni, aktiivsus tähelepanuhäirega klientide puhul. Vanusel ei ole samuti vahet, lihtsalt iga vanuse grupiga tuleb arvestada oma eripäradega. Väga häid tulemusi on mujal maailmas saadud noortega, kellele sobib liikumine ja tegutsemine.

Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskus MTÜ

E-post: info@loomateraapiakeskus.ee
Tel. +372-5113705
Piibe mnt. 11
Aegviidu alev
Anija vald
Harjumaa

 

 

 

Search