SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI TEENUS meie keskuses

 

KEDA OOTAME TEENUSELE ?

Sotsiaalset rehabilitatsiooni teenust pakume normintellektiga lastele (alates 6 eluaastast), noortele ja nende peredele.

Levinumad probleemid, millega meie juurde pöördutakse:

 • depressioon ja suitsidaalsus
 • ärevushäire
 • sotsiaalfoobia
 • koolifoobia
 • psühholoogiline trauma
 • leina ja vägivalla kogemused
 • raskused eneseavamisega
 • tähelepanu ja keskendumisraskused (ATH)
 • emotsionaalne ebastabiilsus
 • motivatsiooni puudus
 • käitumisprobleemid koolis/ kodus
 • digisõltuvus
 • vähene eneseusaldus iseenda ja maailma suhtes

Kvaliteetse teenuse pakkumiseks teeme koostööd ja võrgustikutööd kliendi jaoks oluliste inimeste ja asutustega (kool, lasteaed, omavalitsus ja raviasutused)

Sihtgruppidest täpsemalt, kellele pakume teenust:

•  alla 16-aastastele lastele, kellel on määratud puude raskusaste (sügav, raske või keskmine puue);

•  
alla 18-aastastele lastele, kelle KOV on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse §26 tähenduses ja andnud hinnangu tema teenusele suunamise vajaduse kohta.

 • Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. 

NB! Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet, rehabilitatsiooniplaani koostamise eelduseks on kohaliku omavalitsuse poolne hinnang (hinnangu koostab enamasti KOV’is lastekaitsespetsialist, laste- ja perede heaolutöötaja, juhtumikorraldaja, sotsiaaltööspetsialist);


KUI PALJU MAKSAB TEENUS?

Sotsiaalset rehabilitatsiooni võimaldab ning sellega kaasnevate kulude eest tasub Sotsiaalkindlustusamet vastavaks otstarbeks väljastatud otsuse alusel.

Teenusega alustamiseks riiklikul rahastusel on esmalt tarvis pöörduda puude raskusastme olemasolu puhul Sotsiaalkindlustusameti poole või  puuduva raskusastme puhul kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna poole, kes määrab kindlaks abivajaduse ja plaani koostamise võimalikud eeldused. Sellest, kas teie laps kuulub abivajavaks tunnistatud laste sihtgruppi saad teada uurides Sotsiaalkindlustusameti kodulehte:

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/spetsialistile-ja-koostoopartnerile/laste-ja-peredega-tootavale-spetsialistile/abi-vajava-lapse

Taotluse blanketi leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt (rehabilitatsiooniteenuse blanketid).

Kui Sotsiaalkindlustusamet on väljastanud suunamisotsuse, saate ühendust võtta meie sotsiaaltöötajaga Maili Annikoviga, et täpsemalt kokku leppida meie juures teenusel käimise. 

KUIDAS PÄÄSEB MEIE KESKUSESSE TEENUSELE?  

Võta meie sotsiaaltöötajaga ühendust This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ning hoia võimalusel riikliku suunamisotsuse number läheduses.

Kindlasti esitame ka mõned täpsustavad küsimused, et veenduda, et oleme just Teie jaoks parim asutus teenuse osutamiseks.

Teenuseid osutame eesti keeles.

KUS PAKUME TEENUST:

 • Enamus meie teenustest toimuvad suuremas osas looduses (Aegviidu metsades) või
 • teraapiakeskuse hubastes renoveeritud palkseintega siseruumides.

KES TEID OOTAVAD MEIE KESKUSES?

Keskuses töötavad spetsialistid, kes on saanud põhjaliku väljaõppe kuidas kaasata oma töösse loomi ja loodust. Tööks sobiv keskkond ja töömeetodid valitakse vastavalt kliendi vajadustele ja eripäradele. Lisaks spetsialistidele ootavad teid keskuses kanad, kukk, akvaariumikalad, lambad. Vajadusel osalevad tegevustes koerad ja teised põnevad loomad.

NB!! OLULINE TEADA:

Kuna meie tegevused toimuvad suurema osa ajast õues, tuleb riietuda vastavalt ilmale ja aastaajale.

 

Eesti Loodus- ja Loomateraapiakeskus MTÜ

E-post: info@loomateraapiakeskus.ee
Tel. +372-5113705
Piibe mnt. 11
Aegviidu alev
Anija vald
Harjumaa

 

 

 

Search